Home
Privacy

Privacy

Privacyverklaring 2018

Dit is de privacyverklaring van Typeschool Rolien Kollenstart  gevestigd te  Surhuizum K.v.K. Noord Nederland 08214076.

Typeschool Rolien Kollenstart  respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Typeschool Rolien Kollenstart uw persoonsgegevens.  Typeschool Rolien Kollenstart heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden opgenomen in een maillijst en een database  en gedeeltelijk en alleen wanneer noodzakelijk gedeeld met  TypeWorld, voor het kunnen volgen van het lesprogramma en de VSLM, voor het examen.  De gegevens die wij van u nodig hebben zijn uw contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie over de aangemelde leerlingen/cursisten namelijk: naam, leeftijd, behaalde resultaten en eventueel andere relevante informatie tijdens de cursus ten behoeve van de cursus.

Voor de privacy statement van Instruct (Typeworld) zie http://www.instruct.nl/privacy-cookies
Voor de privacy-statement van de VSLM, zie  www.vslm.nl

Als u een bestelling bij ons doet, worden uw gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert  Typeschool Rolien Kollenstart  ook. De gegevens in de maillijst en het Programma Typeworld worden na afloop van de cursus, uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Typeschool Rolien Kollenstart. Neem hiervoor contact op via het emailadres: typeschoolrkollenstart@upcmail.nl  of schriftelijk via: Typeschool Rolien Kollenstart, Bonhommestrjitte 38, 9283 VB Surhuizum.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Klik hier voor een rechtstreekse link.