Home
3.1 Rare woorden

3.1 Rare woorden

Het Nederlands kent nogal rare woorden. Want waar grijp je naar als je iemand bij zijn lurven pakt? Of bij de kladden? En waar zit je nu eigenlijk precies op wanneer je op je hurken zit? Zulke woorden slaan, alles welbeschouwd, nergens op. ¶Nog zo’n woord is talenknobbel. Niemand heeft er ooit één gezien. Mensen die erg goed in talen zijn hebben net zo’n hoofd als iedereen: nergens is een extra bult te bekennen. Talen zijn niet aangeboren, taalvermogen wel.  ¶Een kind uit Nederlandse ouders, dat in China tussen de Chinezen opgroeit, spreekt immers na een paar jaar vloeiend Chinees en geen woord Nederlands. ¶Niet iedereen heeft misschien evenveel taalaanleg, maar alle mensen hebben het. En degenen bij wie het zo gemakkelijk lijkt te gaan, die vinden het vaak alleen maar leuker dan anderen. Maar talenknobbels, echt, die bestaan niet.