Home
Typeworld

Typeworld

typeworld plaatje

 

TypeWorld is een typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Er wordt geleerd te typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Kinderen brengen gemiddeld een paar uur per dag achter de computer door. Een cursus blindtypen past daarom in het pakket computervaardigheden dat een kind van deze tijd zou moeten beheersen.

 • Iedere cursist kan de eindstreep halen
 • Geleidelijke opbouw in snelheid en moeilijkheidsgraad.
 • Afwisselend en uitdagende lessen door o.a. games, gadgets verdienen, of zelf oefeningen maken
 • Direct en snel berichtenverkeer.
 • Voortdurende controle en optimale begeleiding.
 • Cursisten/ouders worden betrokken bij de voortgang en kunnen altijd resultaten/vorderingen inzien.
 • Einddoel min. 100 aanslagen per minuut (gemiddeld: 145 apm en 0,3% fouten).

Voordelen van blindtypen:

 • Door het blindtypen kunnen de letters snel gevonden worden en dit bevordert de snelheid van het computerwerk.
 • Het kind kan zich concentreren op de inhoud van de leertaak en hoeft niet na te denken over het typen.
 • Een kind dat goed kan typen, komt tot hogere leerprestaties.
 • Via de cursus leren zij een goede werkhouding aan, dit voorkomt RSI-klachten.

Een leerling heeft ongeveer 20-25 uur netto typetijd nodig om op een snelheid van 100-130 aanslagen per minuut te komen. Leren typen is een vaardigheid die vooral geleerd wordt door veel en vaak te oefenen. In TypeWorld wordt het de leerling zo leuk mogelijk gemaakt om te oefenen.

TypeWorld is in spelvorm opgezet: het is een wereld met eilanden met daarop dorpen met oefeningen. Dorpen die goed afgerond zijn leveren gadgets op. De gadgets komen op het eigen eiland terecht. De competitiedrang van de leerlingen wordt geprikkeld doordat ze bij hun klasgenoten kunnen kijken hoeveel gadgets die al hebben gescoord. Daarnaast kunnen ze op een eiland of op de wereldkaart een scorelijstje met de beste vijf leerlingen opvragen.

Maar hoe leuk het er ook uitziet, er moet gewoon hard gewerkt worden om een goed resultaat te behalen.

dav

De eilanden

Er zijn twintig eilanden met een vaste route. Iedereen begint bij Bobossie en eindigt bij Zweefland. Eilanden die nog niet toegankelijk zijn, hebben een slotje en alleen de contouren van het eiland zijn zichtbaar. Het slotje verdwijnt van het eiland als de test op het voorgaande eiland is gehaald.

ls in de overzichtsweergave de muis op een eiland wordt gezet, wordt zichtbaar welke letters worden aangeleerd op het eiland. De leerling ziet ook of er al gadgets zijn verdiend op dat eiland.

De dorpen

Op elk eiland zijn er dorpen in verschillende kleuren: Blauw – Verplichte route Oranje – Extra oefeningen Groen – Eigen oefeningen Goud – Bonusoefeningen

De leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk oefeningen te doen. Ze kunnen hier namelijk gadgets mee verdienen voor hun eigen eiland.

Er zijn drie verschillende soorten oefeningen:

Nauwkeurigheid Typ heel nauwkeurig, je kunt pas door als je de goede toets hebt gebruikt. Je mag een vastgesteld aantal fouten in een oefening maken.
Ritme Typ precies in het ritme, fouten kun je niet verbeteren. Je mag een vastgesteld aantal fouten in een oefening maken. Voor letters of symbolen waarbij je de Shift-toets nodig hebt, krijg je twee tikken de tijd.
Doortypen Typ maar rustig door, ook als je een fout maakt. Hoe meer je typt, hoe meer fouten je mag maken (percentage). Fouten worden rood weergeven in de oefeningen. Maar in de testen worden de fouten niet zichtbaar. Vanaf eiland 12 mag je in oefeningen met Zinnen de Backspace gebruiken om fouten te verbeteren.

Minimale route

De blauwe route bevat ongeveer 13 uur aan oefeningen. Maar een leerling is ook bezig met herhalen, spelletjes doen en gadgets verdienen. Daarom gaan we ervan uit dat een leerling voor deze route minimaal 30 uur typetijd nodig zal hebben. Dit is de netto typetijd. In de praktijk zal er nog meer tijd gereserveerd moeten worden voor de cursus omdat de leerling in het programma ook bezig is met bijvoorbeeld berichtjes sturen, eigen eiland bekijken en in- en uitloggen. Dat is de bruto typetijd. Wij rekenen voor de blauwe route minimaal 35 uur bruto typetijd.

Maximale route

De meest uitgebreide route, waarbij de leerling echt alle gadgets haalt, bevat 40 uur aan oefeningen. Als de leerling die allemaal met goed gevolg wil afronden kost dit ongeveer 40 uur (netto typetijd). Voor de bruto typetijd zult u hier nog wat uurtjes bij op moeten tellen. Deze uren moeten ingepland worden, deels tijdens de typelesl en deels thuis. De typecursus duurt 15 weken; (zonder tekstverwerken) of 20 weken (met tekstverwerken) Huiswerk: per week 1,5 eiland Benodigde tijd: Elke week typen tijdens de typeles en 5 x 30 minuten (netto typetijd) thuis oefenen.

Controleren

De controletaak van de docent in de tijd tussen de typelessen bestaat uit het volgen van de leerlingen via de manager. Hier ziet de begeleider hoelang een leerling typt en hoever de leerling is gevorderd.

Tips

Blindtypen houdt in dat er niet gekeken mag worden naar de vingers. Het is belangrijk dat dit direct vanaf het begin goed wordt aangewend.

“Zet je koppie aan het werk en niet je ogen”.